Lægeklinikken i Fosgården v./Dr. Asmat Mojaddedi

+45 9839 2666 Lægeklinikken i Fosgården v./Dr. Asmat Mojaddedi

Menu

Samtalebehandling

Efter aftale tilbydes samtalebehandling i forbindelse med f.eks. kriser, angst eller depression. Samtalebehandlingen foregår bl.a. efter principperne for kognitiv terapi.

Kognitiv terapi er navnet på den psykologiske behandlingsform som er bedst dokumenteret, og metoden anvendes verden over.

Behandlingsformen har vist sig velegnet ved en lang række psykiske problemer, det gælder især hyppigt forekommende tilstande som angst og depression.

Udgangspunktet er at vi sammen identificerer uhensigtsmæssige mønstre vedr. tanker, følelser, handlinger, og kropsreaktioner i kritiske situationer. Hensigten er at finde alternative tanker / handlinger som kan reducere negative følelser og uhensigtsmæssig adfærd.

En betingelse for at behandlingen kan føre til et positivt resultat er derfor, at du er indstillet på at identificere, analysere og modificere dine egne tanke- og handlemønstre. Ofte vil du mellem samtalerne få hjemmeopgaver.

Det kan være i form af registreringer af kritiske situationer i hverdagen, eller i form af at udføre handlinger som du tidligere har forsøgt at undgå.

Som din behandler kan jeg ikke komme med færdige løsninger på dine problemer, men jeg kan medvirke til at opstille alternative tanke- og handlemønstre, som du så selv kan afprøve i din hverdag